Cookies

1. Inleiding

1.1. Algemeen
Deze website https://www.baert-inrichting.com maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een betere ervaring bieden en onze website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

1.2. Begrippenlijst
In deze Cookie verklaring hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende begrippen de volgende betekenis:

  • "Cookie" betekent een klein bestand dat door onze website op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze website gebruikt. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.;
  • "Cookiewetgeving" betekent de relevante bepalingen van de EU 2002/58 richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002 (“E-Privacy Richtlijn”) en van de EU- Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG");
  • "Persoonsgegevens" betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd, zoals gedefinieerd in AVG ; en
  • "Wij/Ons/Onze" betekent BAERT NV, die in België geregistreerd staat onder ondernemingsnummer 0427.326.570, waarvan het geregistreerde adres Essenestraat 16, 1740 Ternat is.

2. Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;
(b) telefonisch, op +32 2 583 56 56; of
(c) per e-mail, met gebruikmaking van info@baert.com

3. Hoe gebruikt onze website cookies en welke soorten cookies zijn er?

Onze website kan bepaalde First party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en worden alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw ervaring van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze producten en/of diensten te leveren en te verbeteren. Wij hebben deze cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.
Door gebruik te maken van onze website, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (Third party Cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan ons. Voor meer details, zie paragraaf 4.2.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en onze wettelijke verplichtingen, verwijzen wij u naar onze privacy verklaring.

Alle cookies gebruikt door onze website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving. Wij kunnen sommige of alle van de hieronder vermelde soorten cookies gebruiken. Voor meer specifieke details over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.

3.1. Strikt noodzakelijke cookies
Een cookie valt in deze categorie als het essentieel is voor de werking van onze website, ondersteunende functies zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen, uw winkelmandje, betalingstransacties of het invullen van formulieren. Met andere woorden worden deze cookies gebruikt om onze website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld.

3.2. Analytische cookies
Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe u onze website gebruikt, hoe efficiënt u bijvoorbeeld kunt navigeren en welke functies u gebruikt. Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen. Analytische cookies stellen ons in staat om deze informatie te verzamelen en helpen ons om onze website en uw ervaring ervan te verbeteren.

3.3. Tracking cookies
Deze cookies registreren analytische (anonieme) informatie over hoe u de website bezoekt, met het oog op het verbeteren van de website en de gebruikerservaring, maar ook om gerichter te kunnen adverteren.

3.4. Functionele cookies
Functionele cookies stellen ons in staat u op onze website extra functies te bieden, zoals personalisatie en het onthouden van uw opgeslagen voorkeuren. Sommige functionele cookies kunnen ook strikt noodzakelijk zijn, maar vallen niet noodzakelijkerwijs allemaal in die categorie. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

3.5. Targeting cookies
Deze cookies verzamelen informatie over uw activiteiten op onze website om u van gerichte reclame te kunnen voorzien. Net als bij analytische cookies helpt deze informatie ons om u beter te begrijpen en om onze website en reclame relevanter te maken voor uw interesses. Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te laten zien.

3.6. Third party cookies (cookies van derden)
Cookies van derden worden niet door ons geplaatst, maar door derden die diensten aan ons en/of aan u leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt door reclamediensten om u op maat gemaakte reclame op onze website aan te bieden, of door derden die analytische diensten aan ons leveren (deze cookies werken op dezelfde manier als de hierboven beschreven analytische cookies).

3.7. Persistente Cookies
Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een blijvende cookie zijn. Persistente cookies zijn cookies die gedurende een vooraf bepaalde periode op uw computer of apparaat blijven staan en worden geactiveerd telkens wanneer u onze website bezoekt.

3.8. Sessiecookies
Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een sessie cookie zijn. Sessiecookies zijn tijdelijk en blijven slechts op uw computer of apparaat staan vanaf het moment dat u onze website bezoekt tot u uw browser afsluit. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

4. Welke cookies gebruikt onze website?

4.1. First party cookies
De volgende First party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookiesType en doelStrikt noodzakelijk
Bewaartermijn
baert
functioneel (sessie onthouden, ...)
Ja
6 maand
cookieconsent_dismissed
functioneel (bijhouden cookie consent)
-
1 jaar

4.2. Third party cookies
De volgende Third party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies
Type en doel
Aanbieder
Strikt noodzakelijk
Bewaartermijn
_hjid
Tracking (Tawk chat)
tawk.to
-
1 jaar
_gid
Analytisch (Google Analytics tracker)
baert.com | tawk.to
-
1 dag
_gat
Analytisch (Google Analytics tracker)
baert.com
-
1 dag
_ga
Analytisch (Google Analytics tracker)
baert.com | tawk.to
-
2 jaar
__tawkuuid
Analytisch (Live chat support)
baert.com | tawk.to
-
10 jaar
__cfduid
Functioneel (Cloudflare)
tawk.to
-
1 jaar
TawkConnectionTime
Functioneel (Live chat support)
tawk.to
-
Sessie

5. Toestemming en het behoud van controle

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een banner die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U krijgt de mogelijkheid om verschillende categorieën cookies die wij gebruiken toe te staan en/of te weigeren.

Naast de bovenvermelde besturing die wij bieden, kunt u ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers stellen u ook in staat om te kiezen of u alle cookies of alleen cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

De onderstaande links geven instructies over hoe u cookies in alle gangbare browsers kunt beheren:

6. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookie verklaring te allen tijde wijzigen. In dat geval worden de details van de wijzigingen bovenaan deze pagina toegelicht. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze Cookie verklaring en een of meer eerdere versies van dit Cookie verklaring, prevaleren de huidige en geldende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7. Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:
A. het recht op inzage;
B. het recht op correctie;
C. het recht om te wissen (vergetelheid);
D. het recht om de verwerking te beperken;
E. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
F. het recht op gegevensportabiliteit;
G. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
H. het recht om uw toestemming in te trekken.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacy verklaring. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in de privacy verklaring.