Leren in beweging!

In de lagere graad in de Muzische LeerTHUIS worden de klassen opgedeeld in leefgroepen. De leefgroepen zijn vernoemd naar een muzikant. Muziek vormt de rode draad binnen deze school en men beklemtoont het belang van een degelijke en volwaardige muzische vorming in de ontwikkeling van het jonge kind. Klassiek lesgeven past dan ook niet binnen hun concept. De jongeren worden uitgedaagd om op verschillende manieren les te volgen. Actief zitten, staan en bewegen zijn onderdeel van de les.

Architectuur
Moodbord 2
Lager plan 54
Lager mood 54

CONCEPT

We opteren als ontwerpers om de klassen open te houden, waarbij verschillende werkplekken uitnodigen om creatief te leren. De klassen kijken uit op de Gentse haven met zicht op het water.

De industriële elementen van het gebouw zijn zeer passend binnen de havensite, door dit combineren met zachte, tactiele materialen in een blauwe tint komt het water ook in de leefgroepen tot leven.

Melopee klassen 039

Aan de wand worden akoestische borden voorzien die enerzijds een geluidsdempende functie vervullen en anderzijds de mogelijkheid bieden om zaken op te presenteren...

Melopee klassen 018
"Zachte materialen en kleuren brengen huiselijkheid binnen een industriële setting."
Melopee klassen 028
Melopee klassen 034
Melopee klassen 025
Melopee klassen 021
Contact
Wil jij ook
jouw klaslokaal
inrichten met ons?
Dit veld is verplicht.
Vul een geldig e-mailadres in
Dit veld is verplicht.
Vul een geldig telefoonnummer in
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.