Muziek, speelsheid en huiselijkheid samengebracht in de refter!

Muzische leerThuis Melopee is zoveel meer dan een basisschool, het gebouw huisvest naast de school, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang (IBO) en een wijksporthal. De pleintjes rondom worden mede publieke ruimte. Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen. De refter is dubbel hoog, waardoor de eerste verdieping aansluit op de buitenschoolse opvang (IBO) en de kleuterschool. De lagere school komt op de tweede verdieping, rondom de refter. De refter neemt een centrale plek in binnen het schoolgebouw.

Melopee Hall 044
muziek wordt hier, net zoals in heel de school, als verbindend element gebruikt.
Moodbord refe
Perspectief refter 2
Render 2
Render 1

ONTWERP

Net doordat de refter zo’n centrale plek inneemt in het gebouw, is het meer dan enkel een refter. We hebben tijdens het ontwerp de refter dan ook gezien als een huiselijke kamer, waar leerlingen kunnen samenkomen. Daarnaast is er in de vorm van vast meubilair ook een verhoog voorzien om samen te musiceren rond de vleugelpiano.

Melopee Hall 014
Melopee Hall 052
een bijzonder gebouw dat ademruimte biedt aan een uniek pedagogisch project!
Melopee Hall 0032
Melopee Hall 046
Melopee Hall 057
Melopee Hall 056
Contact
Dit veld is verplicht.
Vul een geldig e-mailadres in
Dit veld is verplicht.
Vul een geldig telefoonnummer in
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.